Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Photo of a audio katha
20 Jun 2021_Purushottam Charitra_Sabha - 74_Morning Katha - Pu. Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2021-06-20 | 1074 Views
Photo of a audio katha
19 Jun 2021_Purushottam Charitra_Sabha - 73_Morning Katha - Pu. Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2021-06-19 | 615 Views
Photo of a audio katha
18 Jun 2021_Purushottam Charitra_Sabha - 72_Morning Katha - Pu. Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2021-06-18 | 584 Views
Photo of a audio katha
18 Jun 2021_Jaruriyat Puri Thay Pan Apeksha Nahi - Pu. Achyutdasji Swami - Kundaldham
Pu. Achyutdasji Swami - Kundaldham
2021-06-18 | 66 Views
Photo of a audio katha
17 Jun 2021_Purushottam Charitra_Sabha - 71_Morning Katha - Pu. Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2021-06-17 | 730 Views
Photo of a audio katha
17 Jun 2021_Aava Bhakt Upar Bhagwanne Vagar Kare Het Thay - Pu. Achyutdasji Swami - Kundaldham
Pu. Achyutdasji Swami - Kundaldham
2021-06-17 | 152 Views
Bal Mitrone Popat Banavya
Part 75 | 2021-06-21 | Morning Sabha | Purushottam Charitra | Adhyay - 19 | Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
16 hours ago | 123 Views
Sabke Prati Kesa Vyavhar Rakhe ?
Part 220 | 2021-06-20 | Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
1 day ago | 199 Views
Khaapa Talavadini Adbhut Lila
Part 74 | 2021-06-20 | Morning Sabha | Purushottam Charitra | Adhyay - 19 | Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
1 day ago | 227 Views
Garv Or Namrata Ka Sambandh Kisse He ?
Part 219 | 2021-06-19 | Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
3 days ago | 90 Views
24/7 કથા-કીર્તન નો સ્વાદ માણો
0