Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Daily Audio Katha
Photo of a audio katha
Harikrushna Charitramrut Sagar Katha - 581_23 Feb 2024
Track 581 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2024-02-23 | 485 Views
Photo of a audio katha
Harikrushna Charitramrut Sagar Katha - 580_22 Feb 2024
Track 580 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2024-02-22 | 980 Views
Photo of a audio katha
Harikrushna Charitramrut Sagar Katha - 579_21 Feb 2024
Track 579 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2024-02-21 | 531 Views
Photo of a audio katha
Harikrushna Charitramrut Sagar Katha - 578_20 Feb 2024
Track 578 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2024-02-20 | 1378 Views
Photo of a audio katha
Dhir Dhurndhara Shur Sacha Khara - 06_18 Feb 2024
Track 06 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2024-02-18 | 922 Views
Photo of a audio katha
Aavo Najik Thaiye - 39_18 Feb 2024
Track 39 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2024-02-18 | 604 Views
Photo of a audio katha
Harikrushna Charitramrut Sagar Katha - 577_19 Feb 2024
Track 577 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2024-02-19 | 1367 Views
Photo of a audio katha
Sd. Shree Bhayatmanand Swamini Vato - 74_18 Feb 2024
Track 74 | Achyutdasji Swami - Kundaldham
2024-02-18 | 508 Views
Photo of a audio katha
Akhand Bhagvat SmarannI Technique_18 Feb 2024
Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2024-02-18 | 460 Views
Photo of a audio katha
Harikrushna Charitramrut Sagar Katha - 575_16 Feb 2024
Track 575 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2024-02-16 | 973 Views
Photo of a audio katha
Harikrushna Charitramrut Sagar Katha - 576_17 Feb 2024
Track 576 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2024-02-17 | 1009 Views
Photo of a audio katha
Harikrushna Charitramrut Sagar Katha - 574_15 Feb 2024
Track 574 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2024-02-15 | 824 Views