Maharaj
Calendar, Image Gallery And News sections are now available.
Check it out!
Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Kariyanama Vhale Kari Anokhi Manushi Lila
Part 341 | 2022-12-01 | Morning Sabha | Purushottam Charitra | Adhyay - 62 |
1 hour ago | 59 Views
Harikrushna Maharaj
2022-12-01
2 hours ago | 22 Views
Ghanshyam Maharaj
2022-12-01
3 hours ago | 20 Views
Swaminarayan Status
2022-11-30
1 day ago | 166 Views
Harikrushna Maharaj
2022-11-30
1 day ago | 120 Views
Jinjarna Khodabhai Prem Ane Shraddhana Adbhut Darshan
Part 340 | 2022-11-30 | Morning Sabha | Purushottam Charitra | Adhyay - 62 |
1 day ago | 220 Views
Ghanshyam Maharaj
2022-11-30
1 day ago | 121 Views
Harikrushna Maharaj
2022-11-29
2 days ago | 228 Views
Sadguno Ane Satkaryonu Shreshth Fal Kyu ?
Part 339 | 2022-11-29 | Morning Sabha | Purushottam Charitra | Adhyay - 61 |
2 days ago | 446 Views
203rd Vachanamrut Jayanti & Pu.Gurujina Aashirvachan
2022-11-27
2 days ago | 948 Views
Ghanshyam Maharaj
2022-11-29
2 days ago | 230 Views
Gyandhara Status - 759
2022-09-20
2 days ago | 36 Views