Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Mohne Olkhavo Chhe ? | Gadhada Madhya - 01
2017-12-21 | Morning Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
3 hours ago | 8 Views
Satyanu Vismaran Te Moh | Gadhada Madhya - 01
2017-12-22 | Morning Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
3 hours ago | 4 Views
Mohna Maa Ane Bap Kon ? | Gadhada Madhya - 01
2017-12-23 | Morning Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
3 hours ago | 3 Views
Moh Kai Rite Uday Thay Chhe ? | Gadhada Madhya - 01
2017-12-25 | Morning Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
3 hours ago | 7 Views
Harikrushna Maharaj
2024-02-24
2 years ago | 717 Views
Kevi Samjanthi Vairagya Thay ? | Gadhada Madhya - 01
2017-12-28 | Morning Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
3 hours ago | 4 Views
Harikrushna Maharaj
2024-02-24
3 hours ago | 5 Views
Kevi Samjan Hoy To Bhagwanma Prem Thay ? | Gadhada Madhya - 01
2017-12-29 | Morning Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
4 hours ago | 12 Views
Jo Nirvasanik N Thaya To.. To.. | Gadhada Madhya - 01
2017-12-31 | Morning Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
4 hours ago | 5 Views
Dhun Kirtan | Ravisabha | 18 Feb 2024 PM - by Santvrund
4 hours ago | 2 Views
Agna Palanna Upay | Gadhada Madhya - 01
2018-01-04 | Morning Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
4 hours ago | 1 Views
Kary Sathe Nahi Karan Sathe Lado | Gadhada Madhya - 01
2018-01-05 | Morning Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
5 hours ago | 8 Views