Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Daily Video Katha
Balprabhue Vividh Prasange Batavel Aishwaryo
Part 09 | 2023-12-04 | Morning Sabha | ShreeHariCharitra Chintamani |
8 hours ago | 55 Views
Mokshopyogi Vato
2023-12-03 | Morning Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 day ago | 222 Views
Balprabhu Chhapaiyavasione Kevo Anand Karavata Hata !!!
Part 08 | 2023-12-03 | Morning Sabha | ShreeHariCharitra Chintamani |
1 day ago | 263 Views
Mota Motane Prabhuni Sevama Kevo Bhav Hoy Chhe !!!!
Part 07 | 2023-12-02 | Morning Sabha | ShreeHariCharitra Chintamani |
2 days ago | 422 Views
Prabhu Krupa Kare Tyare Aapani Shu Faraj Bane Chhe ?
Part 06 | 2023-12-01 | Morning Sabha | ShreeHariCharitra Chintamani |
3 days ago | 493 Views
Aa Satsangma Kone Kevo Labh, Kone Kevu Nukshan Thay Chhe ?
2023-12-01 | Morning Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
3 days ago | 536 Views
Shree Harinu Adbhut Mahatmay
Part 05 | 2023-11-30 | Morning Sabha | ShreeHariCharitra Chintamani |
4 days ago | 657 Views
Prabhuna Aprakrut Bal Charitro
Part 04 | 2023-11-29 | Morning Sabha | ShreeHariCharitra Chintamani | 00 |
5 days ago | 722 Views