Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Daily Video Katha
Gadhdana Rambaini Shikhva Jevi Alaukik Samjan
Part 581 | 2024-02-23 | Morning Sabha | Shree Harikrushna Charitramrut Sagar | Adhyay - 119 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 day ago | 194 Views
Roj Karvano Abhyas
2024-02-23 | Evening Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 day ago | 123 Views
Prabhu Smaranni Latak Padavi Chhe ? To...
Part 580 | 2024-02-22 | Morning Sabha | Shree Harikrushna Charitramrut Sagar | Adhyay - 120 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 day ago | 478 Views
Sukhdayi Ane Dukhdayi Samjan
Part 579 | 2024-02-21 | Morning Sabha | Shree Harikrushna Charitramrut Sagar | Adhyay - 120 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
3 days ago | 501 Views
Mayano Bhardo Chhodavi, Bhagwan Bhetade Tevi Katha
Part 578 | 2024-02-20 | Morning Sabha | Shree Harikrushna Charitramrut Sagar | Adhyay - 120 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
3 days ago | 1086 Views
Bhagwanna Gamta Thavu Chhe ?
Part 577 | 2024-02-19 | Morning Sabha | Shree Harikrushna Charitramrut Sagar | Adhyay - 120 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
4 days ago | 535 Views
Avu To Na J Karay !
Part 39 | 2024-02-18 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
4 days ago | 579 Views
Aa Chhe, Akhand Bhagvat SmarannI Technique
2024-02-18 | Morning Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
6 days ago | 514 Views
Sd. Shree Bhayatmanand Swamini Vato - 74
Part 74 | 2024-02-18 | Morning Sabha | Shree Bhayatmanand Swamini Vato | Vat 151, 162 |
6 days ago | 462 Views
Aham Ane Dweshe Vishwamitrajine Kai Rite Parasta Karya !!!
Part 06 | 2024-02-18 | Ravi Sabha | Dhir Dhurndhara Shur Sacha Khara... | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
4 days ago | 765 Views
Bhagwanni Krupano Upyog-Durupyog
Part 576 | 2024-02-17 | Morning Sabha | Shree Harikrushna Charitramrut Sagar | Adhyay - 120 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
6 days ago | 430 Views
Bhagwan Chintamani Ane Sant Parasmani Shathi ?
Part 575 | 2024-02-16 | Morning Sabha | Shree Harikrushna Charitramrut Sagar | Adhyay - 120 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 week ago | 613 Views