Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Daily Video Katha
Vhala Yuvano Tamare Amari Pase Shu Apeksha Chhe ?
2024-05-26 | Morning Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2 days ago | 370 Views
Atmana Vastvik Guno Keva Chhe
Part 99 | 2024-05-26 | Morning Sabha | Shikshapatri Bhashya | Shikshapatri Shlok 105 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 day ago | 156 Views
Purushottam Dhare Te J Thay
Part 17 | 2024-05-26 | Ravi Sabha | Dhir Dhurndhara Shur Sacha Khara... | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
8 hours ago | 25 Views
Annakut
Part 50 | 2024-05-26 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
21 hours ago | 25 Views
Prabhu Premine Antarno Aaloch Kevo Hoy ?
2024-05-25 | Evening Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2 days ago | 160 Views
Sahanshakti Etle Shu ? | Video Presentation
2024-05-25 | Yuva Sabha | Achyutdasji Swami - Kundaldham
2 days ago | 36 Views
Praptino Kef Ketlo Jaruri ? | Video Presentation
2024-05-25 | Yuva Sabha | Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
22 hours ago | 20 Views
Aatmane Punarjanm Male Chhe !
Part 98 | 2024-05-24 | Morning Sabha | Shikshapatri Bhashya | Shikshapatri Shlok 105 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
3 days ago | 398 Views
Shu Karie To Rasiyavar Aava Sukh Aape ?
Part 66 | 2024-05-24 | Evening Sabha | ShreeHariCharitra Chintamani | Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
3 days ago | 504 Views
Jivne Shree Harini Murtino Sabandh Thay To To !!!!
2024-05-23 | Evening Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
3 days ago | 351 Views
Dandvat Mahatmay
2024-05-22 | Morning Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
5 days ago | 603 Views
Aatmswarup Janvu Chhe ?
Part 97 | 2024-05-22 | Morning Sabha | Shikshapatri Bhashya | Shikshapatri Shlok 105 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
5 days ago | 579 Views