Maharaj
Calendar, Image Gallery And News sections are now available.
Check it out!
Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Daily Video Katha
Kariyanama Vhale Kari Anokhi Manushi Lila
Part 341 | 2022-12-01 | Morning Sabha | Purushottam Charitra | Adhyay - 62 |
3 hours ago | 84 Views
Jinjarna Khodabhai Prem Ane Shraddhana Adbhut Darshan
Part 340 | 2022-11-30 | Morning Sabha | Purushottam Charitra | Adhyay - 62 |
1 day ago | 244 Views
Sadguno Ane Satkaryonu Shreshth Fal Kyu ?
Part 339 | 2022-11-29 | Morning Sabha | Purushottam Charitra | Adhyay - 61 |
2 days ago | 460 Views
Sd. Shree Bhayatmanand Swamini Vato - 43
Part 43 | 2022-11-28 | Morning Sabha | Shree Bhayatmanand Swamini Vato | Vat 95 to 98 |
3 days ago | 535 Views
Jivanma 2 Prakarna Dukh
2022-10-16 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
3 days ago | 382 Views
Sd. Shree Bhayatmanand Swamini Vato - 42
Part 42 | 2022-11-27 | Morning Sabha | Shree Bhayatmanand Swamini Vato | Vat 88 to 94 |
4 days ago | 441 Views
Bhagwanne Pan Aapanne Raji Karavnu Man Thay Chhe...Kyare ?
2011-06-19 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
4 days ago | 128 Views
Bhuli Javu Ne Yad Rakhvu E Bema J Sukh Dukh Rahya Chhe
2022-08-16 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
4 days ago | 301 Views
Aapanne Bhagwanno Mahima Kem Nathi Thato ?
2022-07-19 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
4 days ago | 282 Views
Bhagwan Sambharvano Ajod Upay
2022-08-16 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
4 days ago | 14 Views
Tame Bhagwannu Manta Ho To J Tame Bhagwannu Mano Chho
2022-09-21 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
4 days ago | 33 Views
Antkale Sahay To Bhagwan Ane Santo J Karshe
2022-08-21 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
4 days ago | 18 Views