Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Photo of a audio katha
07 Aug 2022_Suno Satsangi Dharmkuvar Sathe - 37 - Gyanjivandasji Swami - Kundaldham