Maharaj
Calendar, Image Gallery And News sections are now available.
Check it out!
Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Photo of a audio katha
197th Shikshapatri Jayanti_26 Jan 2023
Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-01-26 | 219 Views
Photo of a audio katha
Purushottam Charitra - 381_28 Jan 2023
Track 381 | Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2023-01-28 | 616 Views
Photo of a audio katha
Purushottam Charitra - 380_27 Jan 2023
Track 380 | Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2023-01-27 | 675 Views
Photo of a audio katha
Dukhrup Jadta Tyago Sukhrup Divyata Mano_26 Jan 2023
Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-01-26 | 870 Views
Photo of a audio katha
Purushottam Charitra - 379_26 Jan 2023
Track 379 | Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2023-01-26 | 806 Views
Photo of a audio katha
Purushottam Charitra - 378_25 Jan 2023
Track 378 | Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2023-01-25 | 522 Views
Photo of a audio katha
Purushottam Charitra - 377_24 Jan 2023
Track 377 | Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2023-01-24 | 1150 Views
Photo of a audio katha
Prani Swaminarayan Dev Satya Swarup Chhe - 02_22 Jan 2023
Track 02 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-01-22 | 975 Views
Photo of a audio katha
Harikrushna Charitramrut Sagar Katha - 340_23 Jan 2023
Track 340 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-01-23 | 1211 Views
Photo of a audio katha
Purushottam Charitra - 376_22 Jan 2023
Track 376 | Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2023-01-22 | 637 Views
Photo of a audio katha
Harikrushna Charitramrut Sagar Katha - 339_21 Jan 2023
Track 339 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-01-21 | 1631 Views
Photo of a audio katha
Purushottam Charitra - 375_20 Jan 2023
Track 375 | Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2023-01-20 | 881 Views
Photo of a audio katha
Purushottam Charitra - 374_19 Jan 2023
Track 374 | Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2023-01-19 | 936 Views
Photo of a audio katha
Purushottam Charitra - 373_18 Jan 2023
Track 373 | Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2023-01-18 | 626 Views
Photo of a audio katha
Adhyatmik Margnu Motu Dukh Jene Nathi Bhagwanni Bhukh_17 Jan 2023
Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-01-17 | 1393 Views
Photo of a audio katha
Bhagwanne Pamvu Hoy To Aatlu Dradh Karo_15 Jan 2023
Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-01-15 | 668 Views
Photo of a audio katha
Mayathi Bachva Ane Bhagwanma Jodava Mateni Anupam Katha_16 Jan 2023
Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-01-16 | 1719 Views
Photo of a audio katha
Purushottam Charitra - 371_14 Jan 2023
Track 371 | Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2023-01-14 | 574 Views