Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Photo of a singer
Dasatva
Photo of a singer
Nishtha
Photo of a singer
Bal Lila
Photo of a singer
Mahima
Photo of a singer
Sant
Photo of a singer
Bhakt
Photo of a audio katha
Yamdand
11 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1992-05-30 | 302 Views
Photo of a audio katha
Recently Streamed Katha
422 Tracks
1970-01-01 | 0 Views
Photo of a audio katha
Aaj Mare Orade Re
37 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2019-11-05 | 3554 Views
Photo of a audio katha
Shree Haricharitramrut Sagar Saar Gyan Yagna
51 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2017-10-27 | 1965 Views
Photo of a audio katha
Shobha Shi Kahu Re Shibir 11
10 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2002-11-14 | 561 Views
Photo of a audio katha
20 Jun 2021_Purushottam Charitra_Sabha - 74_Morning Katha - Pu. Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2021-06-20 | 899 Views
Photo of a audio katha
14 Jun 2021_Purushottam Charitra_Sabha - 68_Morning Katha - Pu. Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2021-06-14 | 721 Views
Photo of a audio katha
12 Jun 2021_Purushottam Charitra_Sabha - 67_Morning Katha - Pu. Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2021-06-12 | 675 Views
Photo of a audio katha
18 Jun 2021_Purushottam Charitra_Sabha - 72_Morning Katha - Pu. Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2021-06-18 | 583 Views
Photo of a audio katha
19 Jun 2021_Purushottam Charitra_Sabha - 73_Morning Katha - Pu. Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2021-06-19 | 588 Views
Photo of a audio katha
17 Jun 2021_Purushottam Charitra_Sabha - 71_Morning Katha - Pu. Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2021-06-17 | 729 Views
Photo of a audio katha
20 Jun 2021_Purushottam Charitra_Sabha - 74_Morning Katha - Pu. Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2021-06-20 | 899 Views
Photo of a audio katha
18 Jun 2021_Jaruriyat Puri Thay Pan Apeksha Nahi - Pu. Achyutdasji Swami - Kundaldham
Pu. Achyutdasji Swami - Kundaldham
2021-06-18 | 66 Views
Photo of a audio katha
19 Jun 2021_Purushottam Charitra_Sabha - 73_Morning Katha - Pu. Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2021-06-19 | 588 Views
Photo of a audio katha
17 Jun 2021_Aava Bhakt Upar Bhagwanne Vagar Kare Het Thay - Pu. Achyutdasji Swami - Kundaldham
Pu. Achyutdasji Swami - Kundaldham
2021-06-17 | 152 Views
Photo of a audio katha
18 Jun 2021_Purushottam Charitra_Sabha - 72_Morning Katha - Pu. Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2021-06-18 | 583 Views
Photo of a audio katha
16 Jun 2021_Sabandho Angeni Soneri Salah_સંબંધો અંગેની સોનેરી સલાહ - Pu.Achyutdasji Swami -Kundaldham
Pu. Achyutdasji Swami - Kundaldham
2021-06-16 | 141 Views
Photo of a singer
Pu. Gopalanand Swami
Photo of a singer
Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
Photo of a singer
Pu. Muktanand Swami
Photo of a singer
Pu. Brahmanand Swami
Photo of a singer
Pu. Nishkulanand Swami
Photo of a singer
Pu. Shukanand Swami
Photo of a audio katha
Aaj Mare Orade Re
37 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2019-11-05 | 3554 Views
Photo of a audio katha
Swami Sahajanandji
9 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2003-10-31 | 745 Views
Photo of a audio katha
Din Dayalu Gurudev Damodar
1 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2010-01-31 | 292 Views
Photo of a audio katha
Aaj me to Bhetya re
1 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2001-12-30 | 274 Views
Photo of a audio katha
Em Aganit Vishv Rachay Che
9 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
221 Views
Photo of a audio katha
Prabhu Sathe Kar ne tu Pritdi
3 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2010-12-26 | 181 Views
Photo of a singer
Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
Photo of a singer
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
Photo of a singer
Pu. Ghanshyamjivandasji Swami - Kundaldham
Photo of a singer
Pu. Achyutdasji Swami - Kundaldham
Photo of a singer
Pu. Krushnapriyadasji Swami - Kundaldham
Photo of a singer
Pu.Shreerangdasji Swami - Kundaldham
Photo of a audio katha
Avtar Chintamani
3 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1998-12-20 | 339 Views
Photo of a audio katha
Araji Vinay
6 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1998-03-20 | 79 Views
Photo of a audio katha
Bhakti Nidhi
9 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1992-09-22 | 391 Views
Photo of a audio katha
Chinha Chintamani
2 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1998-12-17 | 132 Views
Photo of a audio katha
Hraday Prakash
5 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1999-03-09 | 181 Views
Photo of a audio katha
Gun Grahak
3 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1998-12-24 | 216 Views
Photo of a audio katha
20 Jun 2021_Purushottam Charitra_Sabha - 74_Morning Katha - Pu. Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2021-06-20 | 899 Views
Photo of a audio katha
18 Jun 2021_Jaruriyat Puri Thay Pan Apeksha Nahi - Pu. Achyutdasji Swami - Kundaldham
Pu. Achyutdasji Swami - Kundaldham
2021-06-18 | 66 Views
Photo of a audio katha
19 Jun 2021_Purushottam Charitra_Sabha - 73_Morning Katha - Pu. Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2021-06-19 | 588 Views
Photo of a audio katha
17 Jun 2021_Aava Bhakt Upar Bhagwanne Vagar Kare Het Thay - Pu. Achyutdasji Swami - Kundaldham
Pu. Achyutdasji Swami - Kundaldham
2021-06-17 | 152 Views
Photo of a audio katha
18 Jun 2021_Purushottam Charitra_Sabha - 72_Morning Katha - Pu. Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2021-06-18 | 583 Views
Photo of a audio katha
16 Jun 2021_Sabandho Angeni Soneri Salah_સંબંધો અંગેની સોનેરી સલાહ - Pu.Achyutdasji Swami -Kundaldham
Pu. Achyutdasji Swami - Kundaldham
2021-06-16 | 141 Views