Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Photo of a audio katha
Shree Haricharitramrutsagar Pur 02
43 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2011-09-28 | 3734 Views
Photo of a audio katha
Gopalanandswami Ni Visheshta
251 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2019-07-08 | 11452 Views
Photo of a audio katha
Avtar Chintamani
3 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1998-12-20 | 1230 Views
Photo of a audio katha
Araji Vinay
6 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1998-03-20 | 628 Views
Photo of a audio katha
Bhakti Nidhi
9 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2021-08-07 | 1298 Views
Photo of a audio katha
Chinha Chintamani
2 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2021-08-03 | 1780 Views
Photo of a singer
Krupa
Photo of a singer
Sarsambhal
Photo of a singer
Niyam
Photo of a singer
Nishtha
Photo of a singer
Sant Lakshan
Photo of a singer
Adhyatmik Gyan
Photo of a audio katha
Gopalanandswami Visheshta
Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2018-02-10 | 535 Views
Photo of a audio katha
Athanavalaswami Vadtal
4 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2013-11-16 | 1362 Views
Photo of a audio katha
Minbai Kalu Makvana nu Aakhyan
6 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2010-08-29 | 814 Views
Photo of a audio katha
Shukanand Swami nu Aakhyan
6 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1970-01-01 | 1200 Views
Photo of a audio katha
Harikrushna Charitramrut Sagar Katha - 370_11 Mar 2023
Track 370 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-03-11 | 1467 Views
Photo of a audio katha
Harikrushna Charitramrut Sagar Katha - 373_13 Mar 2023
Track 373 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-03-13 | 1406 Views
Photo of a audio katha
Purushottam Charitra - 416_18 Mar 2023
Track 416 | Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2023-03-18 | 1004 Views
Photo of a audio katha
Purushottam Charitra - 412_14 Mar 2023
Track 412 | Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2023-03-14 | 1325 Views
Photo of a audio katha
Purushottam Charitra - 414_16 Mar 2023
Track 414 | Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2023-03-16 | 1060 Views
Photo of a audio katha
Bhagwatnam Smaran Pratapna Prerak Prasango_Atmiya Sabha 114_08 Mar 2023
Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-03-08 | 1610 Views
Photo of a audio katha
Aavo Najik Thaiye - 06_26 Feb 2023
Track 06 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-02-26 | 83 Views
Photo of a audio katha
Aavo Najik Thaiye - 03_29 Mar 2023
Track 03 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-01-29 | 57 Views
Photo of a audio katha
Aavo Najik Thaiye - 02_22 Jan 2023
Track 02 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-01-22 | 59 Views
Photo of a audio katha
Prani Swaminarayan Dev Satya Swarup Chhe - 06_26 Feb 2023
Track 06 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-02-26 | 89 Views
Photo of a audio katha
Harikrushna Charitramrut Sagar Katha - 374_21 Mar 2023
Track 374 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-03-21 | 223 Views
Photo of a audio katha
Prani Swaminarayan Dev Satya Swarup Chhe - 08_19 Mar 2023
Track 08 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-03-19 | 68 Views
Photo of a singer
Gopalanand Swami
Photo of a singer
Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
Photo of a singer
Muktanand Swami
Photo of a singer
Brahmanand Swami
Photo of a singer
Nishkulanand Swami
Photo of a singer
Shukanand Swami
Photo of a audio katha
Acharya Raghuvirji Maharaj Jivankavan
9 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1924 Views
Photo of a audio katha
Anandanandswami nu Aakhyan
15 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2014-07-23 | 1730 Views
Photo of a audio katha
Athanavalaswami Vadtal
4 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2013-11-16 | 1362 Views
Photo of a audio katha
Bhayatmanandswami nu Aakhyan
6 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2010-10-03 | 962 Views
Photo of a audio katha
Galuji Lalababu Gopalbhai Aakhyan
3 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2010-03-21 | 672 Views
Photo of a audio katha
Jinabhai Panchala Aakhyan
6 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2008-03-16 | 1596 Views
Photo of a audio katha
Aaj Mare Orade Re
37 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2021-08-03 | 7893 Views
Photo of a audio katha
Swami Sahajanandji
9 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2003-10-31 | 1837 Views
Photo of a audio katha
Din Dayalu Gurudev Damodar
1 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2010-01-31 | 705 Views
Photo of a audio katha
Aaj me to Bhetya re
1 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2001-12-30 | 989 Views
Photo of a audio katha
Em Aganit Vishv Rachay Che
9 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
930 Views
Photo of a audio katha
Prabhu Sathe Kar ne tu Pritdi
3 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2010-12-26 | 946 Views
Photo of a singer
Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
Photo of a singer
Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
Photo of a singer
Ghanshyamjivandasji Swami - Kundaldham
Photo of a singer
Achyutdasji Swami - Kundaldham
Photo of a singer
Krushnapriyadasji Swami - Kundaldham
Photo of a singer
Shyamcharandasji Swami - Kundaldham
Photo of a audio katha
Aavo Najik Thaiye - 06_26 Feb 2023
Track 06 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-02-26 | 83 Views
Photo of a audio katha
Aavo Najik Thaiye - 03_29 Mar 2023
Track 03 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-01-29 | 57 Views
Photo of a audio katha
Aavo Najik Thaiye - 02_22 Jan 2023
Track 02 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-01-22 | 59 Views
Photo of a audio katha
Prani Swaminarayan Dev Satya Swarup Chhe - 06_26 Feb 2023
Track 06 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-02-26 | 89 Views
Photo of a audio katha
Harikrushna Charitramrut Sagar Katha - 374_21 Mar 2023
Track 374 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-03-21 | 223 Views
Photo of a audio katha
Prani Swaminarayan Dev Satya Swarup Chhe - 08_19 Mar 2023
Track 08 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-03-19 | 68 Views