Maharaj
FeatureHeader.Title
|
FeatureHeader.SubTitle
Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Photo of a singer
Aagna
Photo of a singer
Sant
Photo of a singer
Bhakt
Photo of a singer
Dharm
Photo of a singer
Lila
Photo of a singer
Dhyey
Photo of a audio katha
Shree Haricharitramrut Sagar Saar Gyan Yagna
51 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2017-10-27 | 2592 Views
Photo of a audio katha
Athanavalaswami Vadtal
4 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2013-11-16 | 653 Views
Photo of a audio katha
Narayan Ang Chintamani
6 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1970-01-01 | 141 Views
Photo of a audio katha
Vivek Shatak
22 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2013-07-07 | 1134 Views
Photo of a audio katha
Aaj me to Bhetya re
1 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2001-12-30 | 375 Views
Photo of a audio katha
10 Aug 2021_Purushottam Charitra_Sabha - 117_Morning Katha - Pu. Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2021-08-10 | 1090 Views
Photo of a audio katha
09 Aug 2021_Purushottam Charitra_Sabha - 116_Morning Katha - Pu. Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2021-08-09 | 752 Views
Photo of a audio katha
04 Aug 2021_Purushottam Charitra_Sabha - 112_Morning Katha - Pu. Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2021-08-04 | 832 Views
Photo of a audio katha
11 Aug 2021_Purushottam Charitra_Sabha - 118_Morning Katha - Pu. Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2021-08-11 | 842 Views
Photo of a audio katha
25 Jul 2021_Suno Satsangi Dharmkuvar Sathe - 12 - Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2021-08-04 | 1893 Views
Photo of a audio katha
05 Aug 2021_Purushottam Charitra_Sabha - 113_Morning Katha - Pu. Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2021-08-05 | 595 Views
Photo of a audio katha
19 Sep 2021_Jivan Tabdil Karne Ki 5 Prabhavi Aadate_Dr. Ujjwal Patni - Kundaldham
19 Sep 2021_Jivan Tabdil Karne Ki 5 Prabhavi Aadate_Dr. Ujjwal Patni - Kundaldham
2021-09-19 | 1 Views
Photo of a audio katha
19 Sep 2021_Suno Satsangi Dharmkuvar Sathe - 16 - Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2021-09-19 | 35 Views
Photo of a audio katha
18 Sep 2021_Harikrushna Charitramrut Sagar - 184_હરિકૃષ્ણ ચરિત્રામૃત સાગર - ૧૮૪ - Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2021-09-18 | 9 Views
Photo of a audio katha
16 Sep 2021_Visnagarno Subo Kevi Rite Satsangi Thayo - Pu. Shyamcharanadasji Swami - Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2021-09-16 |
Photo of a audio katha
17 Sep 2021_Harikrushna Charitramrut Sagar - 183_હરિકૃષ્ણ ચરિત્રામૃત સાગર - ૧૮૩ - Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2021-09-17 |
Photo of a audio katha
15 Sep 2021_Positive Drashtikon Kevi Rite Rakhvo - Pu. Achyutdasji Swami - Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2021-09-15 |
Photo of a singer
Pu. Gopalanand Swami
Photo of a singer
Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
Photo of a singer
Pu. Muktanand Swami
Photo of a singer
Pu. Brahmanand Swami
Photo of a singer
Pu. Nishkulanand Swami
Photo of a singer
Pu. Shukanand Swami
Photo of a audio katha
Acharya Raghuvirji Maharaj Jivankavan
9 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
934 Views
Photo of a audio katha
Anandanandswami nu Aakhyan
15 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2014-07-23 | 680 Views
Photo of a audio katha
Athanavalaswami Vadtal
4 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2013-11-16 | 653 Views
Photo of a audio katha
Bhayatmanandswami nu Aakhyan
6 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2010-10-03 | 314 Views
Photo of a audio katha
Galuji Lalababu Gopalbhai Aakhyan
3 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2010-03-21 | 225 Views
Photo of a audio katha
Jinabhai Panchala Aakhyan
6 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2008-03-16 | 792 Views
Photo of a audio katha
Aaj Mare Orade Re
37 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2021-08-03 | 4935 Views
Photo of a audio katha
Swami Sahajanandji
9 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2003-10-31 | 905 Views
Photo of a audio katha
Din Dayalu Gurudev Damodar
1 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2010-01-31 | 341 Views
Photo of a audio katha
Aaj me to Bhetya re
1 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2001-12-30 | 375 Views
Photo of a audio katha
Em Aganit Vishv Rachay Che
9 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
298 Views
Photo of a audio katha
Prabhu Sathe Kar ne tu Pritdi
3 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2010-12-26 | 252 Views
Photo of a singer
Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
Photo of a singer
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
Photo of a singer
Pu. Ghanshyamjivandasji Swami - Kundaldham
Photo of a singer
Pu. Achyutdasji Swami - Kundaldham
Photo of a singer
Pu. Krushnapriyadasji Swami - Kundaldham
Photo of a singer
Pu.Shreerangdasji Swami - Kundaldham
Photo of a audio katha
Shree Haricharitramrutsagar Pur 02
43 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
442 Views
Photo of a audio katha
Gopalanandswami Ni Visheshta
251 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
800 Views
Photo of a audio katha
Avtar Chintamani
3 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1998-12-20 | 397 Views
Photo of a audio katha
Araji Vinay
6 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1998-03-20 | 97 Views
Photo of a audio katha
Bhakti Nidhi
9 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2021-08-07 | 488 Views
Photo of a audio katha
Chinha Chintamani
2 Tracks | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2021-08-03 | 1249 Views
Photo of a audio katha
19 Sep 2021_Jivan Tabdil Karne Ki 5 Prabhavi Aadate_Dr. Ujjwal Patni - Kundaldham
19 Sep 2021_Jivan Tabdil Karne Ki 5 Prabhavi Aadate_Dr. Ujjwal Patni - Kundaldham
2021-09-19 | 1 Views
Photo of a audio katha
19 Sep 2021_Suno Satsangi Dharmkuvar Sathe - 16 - Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2021-09-19 | 35 Views
Photo of a audio katha
18 Sep 2021_Harikrushna Charitramrut Sagar - 184_હરિકૃષ્ણ ચરિત્રામૃત સાગર - ૧૮૪ - Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2021-09-18 | 9 Views
Photo of a audio katha
16 Sep 2021_Visnagarno Subo Kevi Rite Satsangi Thayo - Pu. Shyamcharanadasji Swami - Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2021-09-16 |
Photo of a audio katha
17 Sep 2021_Harikrushna Charitramrut Sagar - 183_હરિકૃષ્ણ ચરિત્રામૃત સાગર - ૧૮૩ - Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2021-09-17 |
Photo of a audio katha
15 Sep 2021_Positive Drashtikon Kevi Rite Rakhvo - Pu. Achyutdasji Swami - Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2021-09-15 |