Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

All Katha
Photo of a audio katha
Dhir Dhurndhara Shur Sacha Khara... - 17_26 May 2024
Track 17 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2024-05-26 | 51 Views
Photo of a audio katha
Annakut_26 May 2024
Track 50 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2024-05-26 | 43 Views
Photo of a audio katha
Shikshapatri Bhashya - 99_26 May 2024
Track 99 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2024-05-26 | 623 Views
Photo of a audio katha
Sahanshakti Etle Shu ? | Video Presentation_25 May 2024
Achyutdasji Swami - Kundaldham
2024-05-25 | 54 Views
Photo of a audio katha
Prabhu Premine Antarno Aaloch Kevo Hoy ?_25 May 2024
Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2024-05-25 | 341 Views
Photo of a audio katha
Vhala Yuvano Tamare Amari Pase Shu Apeksha Chhe ?_26 May 2024
Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2024-05-26 | 180 Views
Photo of a audio katha
Bhaktimargma Jo Aavi Khumari Hoy To Aa Ha Ha !!!_16 May 2024
Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2024-05-16 | 89 Views
Photo of a audio katha
Zat Jago Prabhuma Lago Samay Thodo Chhe_17 May 2024
Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2024-05-17 | 125 Views
Photo of a audio katha
Sacha Santno Rajipo Kevu Parinam Lave ?_18 May 2024
Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2024-05-18 | 40 Views
Photo of a audio katha
Aho! Ketli Karuna Sant-Bhagwantni !!!_19 May 2024
Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2024-05-19 | 13 Views
Photo of a audio katha
Karmana Falnu Fal_19 May 2024
Track 49 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2024-05-19 | 16 Views
Photo of a audio katha
Dhanya Ho ! Shri Niravbhaini Samjanne !!!!_21 May 2024
Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
2024-05-21 | 20 Views