Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

All Katha
Photo of a audio katha
14 Aug 2022_Sd. Shree Bhayatmanand Swamini Vato - 34 - Achyutdasji Swami - Kundaldham
Achyutdasji Swami - Kundaldham
2022-08-14 | 82 Views
Photo of a audio katha
13 Aug 2022_Satsangma Aagal Vadhvu Chhe_સત્સંગમાં આગળ વધવું છે - Gyanjivandasji Swami - Kundal
Gyanjivandasji Swami - Kundal
2022-08-13 | 151 Views
Photo of a audio katha
13 Aug 2022_Purushottam Charitra - 278_પુરુષોત્તમ ચરિત્ર - ૨૭૮ - Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2022-08-13 | 600 Views
Photo of a audio katha
12 Aug 2022_Purushottam Charitra - 277_પુરુષોત્તમ ચરિત્ર - ૨૭૭ - Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2022-08-12 | 630 Views
Photo of a audio katha
11 Aug 2022_Purushottam Charitra - 276_પુરુષોત્તમ ચરિત્ર - ૨૭૬ - Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2022-08-11 | 561 Views
Photo of a audio katha
10 Aug 2022_Purushottam Charitra - 275_પુરુષોત્તમ ચરિત્ર - ૨૭૫ - Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2022-08-10 | 883 Views
Photo of a audio katha
09 Aug 2022_Purushottam Charitra - 274_પુરુષોત્તમ ચરિત્ર - ૨૭૪ - Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2022-08-09 | 729 Views
Photo of a audio katha
07 Aug 2022_Suno Satsangi Dharmkuvar Sathe - 37 - Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2022-08-07 | 502 Views
Photo of a audio katha
07 Aug 2022_Savarni Katha_સવારની કથા - Ghanshyamjivandasji Swami - Kundaldham