Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Featured
Photo of a audio katha
Vivek Shatak
22 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2013-07-07 | 2081 Views
Photo of a audio katha
Aaj me to Bhetya re
1 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2001-12-30 | 1286 Views
Photo of a audio katha
Shukanand Swami nu Aakhyan
6 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1970-01-01 | 1440 Views
Photo of a audio katha
Doha Batrishi
2 Tracks | Ishwarcharandasji Swami - Kundaldham
2012-09-30 | 580 Views
Photo of a audio katha
Prabhu Sathe Kar ne tu Pritdi
3 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2010-12-26 | 1225 Views
Photo of a audio katha
Kalyan Nirnay
5 Tracks | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1991-09-03 | 528 Views