Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Photo of a audio katha
Aavo Najik Thaiye - 06_26 Feb 2023
Track 06 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-02-26 | 86 Views
Photo of a audio katha
Aavo Najik Thaiye - 03_29 Mar 2023
Track 03 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-01-29 | 61 Views
Photo of a audio katha
Aavo Najik Thaiye - 02_22 Jan 2023
Track 02 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-01-22 | 62 Views
Photo of a audio katha
Prani Swaminarayan Dev Satya Swarup Chhe - 06_26 Feb 2023
Track 06 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-02-26 | 91 Views
Photo of a audio katha
Harikrushna Charitramrut Sagar Katha - 374_21 Mar 2023
Track 374 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-03-21 | 226 Views
Photo of a audio katha
Prani Swaminarayan Dev Satya Swarup Chhe - 08_19 Mar 2023
Track 08 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-03-19 | 70 Views
Photo of a audio katha
Purushottam Charitra - 417_20 Mar 2023
Track 417 | Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2023-03-20 | 571 Views
Photo of a audio katha
Aavo Najik Thaiye - 08_20 Mar 2023
Track 08 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-03-19 | 337 Views
Photo of a audio katha
Sd. Shree Bhayatmanand Swamini Vato - 59_19 Mar 2023
Track 59 | Ghanshyamjivandasji Swami - Kundaldham
2023-03-19 | 665 Views
Photo of a audio katha
Purushottam Charitra - 416_18 Mar 2023
Track 416 | Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2023-03-18 | 1004 Views
Photo of a audio katha
Purushottam Charitra - 415_17 Mar 2023
Track 415 | Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2023-03-17 | 734 Views
Photo of a audio katha
Bhagwat Praptima Aavshyak Paribal Bhavshuddhi_16 Mar 2023
Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-03-16 | 868 Views
Photo of a audio katha
Purushottam Charitra - 414_16 Mar 2023
Track 414 | Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2023-03-16 | 1060 Views
Photo of a audio katha
Purushottam Charitra - 413_15 Mar 2023
Track 413 | Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2023-03-15 | 978 Views
Photo of a audio katha
Purushottam Charitra - 412_14 Mar 2023
Track 412 | Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2023-03-14 | 1325 Views
Photo of a audio katha
Harikrushna Charitramrut Sagar Katha - 373_13 Mar 2023
Track 373 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-03-13 | 1406 Views
Photo of a audio katha
Harikrushna Charitramrut Sagar Katha - 372_12 Mar 2023
Track 372 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2023-03-12 | 943 Views
Photo of a audio katha
Purushottam Charitra - 411_12 Mar 2023
Track 411 | Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
2023-03-12 | 611 Views