Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Yatra Pravas
Chhapiya Darshan Yatra Pravas 2022
2022-03-24
1 week ago | 1146 Views
Gher Betha Tirath - 03