Maharaj
FeatureHeader.Title
FeatureHeader.SubTitle
Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Stuti Swaminarayan Dhun 43
Stuti Swaminarayan Dhun 43
2019-04-24
Jun 30, 2022 | 2 Views
Pooja Swaminarayan Dhun 42
Pooja Swaminarayan Dhun 42
2014-10-27
Jun 30, 2022 | 5 Views
Dhyan Swaminarayan Dhun 44
Dhyan Swaminarayan Dhun 44
2018-08-23
Jun 30, 2022 | 3 Views
Lovely Swaminarayan Dhun 46
Lovely Swaminarayan Dhun 46
2020-03-08
Jun 30, 2022 | 112 Views
Mast Swaminarayan Dhun 86
2021-01-11
11 months ago | 824 Views
Akhand Bhajanyagna Prarambhe Dhun
2021-04-27
1 year ago | 6796 Views
Stuti Swaminarayan Dhun 78
2017-06-18
1 year ago | 339 Views
Dhanyavadatmak Dhun
2021-07-27
11 months ago | 481 Views
Photo of a singer
Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
Photo of a singer
Pu. Niranjandasji Swami - Kundaldham
Photo of a singer
Pu. Ishwarcharandasji Swami – Kundaldham
Photo of a singer
Pu. Sanatandasji Swami - Kundaldham
Photo of a singer
Pu. Sankirtandasji Swami - Kundaldham
Photo of a singer
Pu. Harigundasji Swami - Kundaldham
Pooja Swaminarayan Dhun | પૂજા સ્વામિનારાયણ ધૂન | by Pu.Gyanjivandasjiswami - Kundaldham
1 year ago
Night Swaminarayan Dhun | નાઈટ સ્વામિનારાયણ ધૂન | by Pu.GyanjivandasjiSwami - Kundaldham
1 year ago
Morning Swaminarayan Dhun | મોર્નિંગ સ્વામિનારાયણ ધૂન | by Pu.GyanjivandasjiSwami - Kundaldham
1 year ago
Mansi Swaminarayan Dhun | માનસી સ્વામિનારાયણ ધૂન | by Pu.Gyanjivandasjiswami - Kundaldham
1 year ago
Stuti Swaminarayan Dhun | સ્તુતિ સ્વામિનારાયણ ધૂન | by Pu.GyanjivandasjiSwami - Kundaldham
1 year ago
Prarthana Swaminarayan Dhun | પ્રાર્થના સ્વામિનારાયણ ધૂન | by Pu.GyanjivandasjiSwami - Kundaldham
1 year ago
Mahima Swaminarayan Dhun | મહિમા સ્વામિનારાયણ ધૂન | by Pu.GyanjivandasjiSwami - Kundaldham
1 year ago
Karun Swaminarayan Dhun | કરુણ સ્વામિનારાયણ ધૂન | by Pu.GyanjivandasjiSwami - Kundaldham
1 year ago
Wonderful Swaminarayan Dhun | વન્ડરફુલ સ્વામિનારાયણ ધૂન | by Pu.GyanjivandasjiSwami - Kundaldham
1 year ago
Super Swaminarayan Dhun | સુપર સ્વામિનારાયણ ધૂન | by Pu.GyanjivandasjiSwami - Kundaldham
1 year ago
Soft Swaminarayan Dhun | સોફ્ટ સ્વામિનારાયણ ધૂન | by Pu.GyanjivandasjiSwami - Kundaldham
1 year ago
Peaceful Swaminarayan Dhun | પીસફુલ સ્વામિનારાયણ ધૂન | by Pu.GyanjivandasjiSwami - Kundaldham
1 year ago
Swaminarayan Dhun | સ્વામિનારાયણ ધૂન | by P.P.Gyanjivandasjiswami - Kundaldham
2 months ago
Favourite Swaminarayan Dhun | ફેવોરેટ સ્વામિનારાયણ ધૂન | by Pu.GyanjivandasjiSwami - Kundaldham
11 months ago
Swaminarayan Dhun-Kirtan By Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 year ago
Best Swaminarayan Dhun | બેસ્ટ સ્વામિનારાયણ ધૂન | by Pu.GyanjivandasjiSwami - Kundaldham
1 year ago
Mandavdharna P. B. Shri Dharmashidada ( Samarpit Kundaldham ) Dhamma Gaya Te nimite Dhun
2019-06-22
1 month ago | 66 Views
Dhun
2022-05-21
1 month ago | 166 Views
Dhun
2022-05-18
1 month ago | 85 Views
Dhun
2022-05-16
1 month ago | 90 Views