Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Savdhani
Sukhi Ane Surkshit Raheva Matena Pu. Gurujina Vhalbharya Ven