Maharaj
FeatureHeader.Title
|
FeatureHeader.SubTitle
Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Abhishek Darshan
Aho! 1100 kilo Ghee thi Abhishek ?