Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

3D Animation
Shree Swaminarayan Bhagwanni Paravani Vachanamruto 3D Animationma | Darek Gamna Ek Ek