Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Tame Mane Vala Cho | તમે મને વ્હાલા છો

Tame Mane Vala Cho | તમે મને વ્હાલા છો

Bhajan Karone Aaj...
2021-05-28 | Harigundasji Swami - Kundaldham
1 year ago | 706 Views
Mara Haiya Kera Haar
2020-06-26
1 year ago | 329 Views