Maharaj
FeatureHeader.Title
|
FeatureHeader.SubTitle
Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

ShreeHarini Swabhavik Leela Chesta Mahatmya | શ્રીહરિની સ્વભાવિક લીલા ચેષ્ટા માહાત્મય | By Pu. Pu.Gyanjivandasjiswami - Kundaldham

ShreeHarini Swabhavik Leela Chesta Mahatmya | શ્રીહરિની સ્વભાવિક લીલા ચેષ્ટા માહાત્મય | By Pu. Pu.Gyanjivandasjiswami - Kundaldham

Track: 69 | Views: 2429
Ratre Suva Mateni Best Teknik
Part 69 | 2021-01-08 | Evening Sabha | Podhe Prabhu Sakal... | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
9 months ago | 226 Views
Swaminarayanna Pratapthi Loko Keva Mahan Bane Chhe ?
Part 68 | 2021-01-07 | Evening Sabha | Podhe Prabhu Sakal... | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
9 months ago | 122 Views
Bhagwanni Charanrajno Adbhut Mahima
Part 67 | 2021-01-06 | Evening Sabha | Podhe Prabhu Sakal... | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
9 months ago | 108 Views
Sikret Vat Jaher Kari Didhi
Part 66 | 2021-01-05 | Evening Sabha | Podhe Prabhu Sakal... | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
9 months ago | 128 Views
Divya Sukhni Anubhuti
Part 65 | 2021-01-04 | Evening Sabha | Podhe Prabhu Sakal... | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
9 months ago | 95 Views
Hamesha Aava Taiyar Raho
Part 64 | 2021-01-02 | Evening Sabha | Podhe Prabhu Sakal... | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
9 months ago | 84 Views
Swaminarayan Sampradaynu Lokpriy Podhaniyu Kone Ne Kyare Banavyu ?
Part 63 | 2021-01-01 | Evening Sabha | Podhe Prabhu Sakal... | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
9 months ago | 186 Views
Bhagwan Bachave Teno Koithi Val Pa Vako N Thay
Part 62 | 2020-12-30 | Evening Sabha | Aksharna Vasi Valo... | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
9 months ago | 152 Views
Bhakt Bano Bhagwan 100% Madad Karshe
Part 61 | 2020-12-29 | Evening Sabha | Aksharna Vasi Valo... | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
9 months ago | 94 Views
Mrutyu Pamela Maji Betha Thaya
Part 60 | 2020-12-28 | Evening Sabha | Aksharna Vasi Valo... | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
9 months ago | 68 Views
Potani Footpattithi Bijane N Mapasho
Part 59 | 2020-12-26 | Evening Sabha | Aksharna Vasi Valo... | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
9 months ago | 83 Views
Swaminarayan Bhagwanni Sarvoparita
Part 58 | 2020-12-21 | Evening Sabha | Aksharna Vasi Valo... | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
10 months ago | 150 Views