Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Sagar Katha | Pur - 6 | સાગર કથા | પુર - ૬ | Sagar Granth Katha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham

Sagar Katha | Pur - 6 | સાગર કથા | પુર - ૬ | Sagar Granth Katha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham

Track: 81 | Views: 249
Kevi Buddhi Mahatvni ?
Part 454 | 2012-09-09 | Morning Sabha | Shree Hari Charitramrut Sagar | Pur 06 - Tarang 85 |
17 hours ago | 16 Views
Santonu Mahatva Shu ?
Part 453 | 2012-09-08 | Morning Sabha | Shree Hari Charitramrut Sagar | Pur 06 - Tarang 84 |
1 day ago | 45 Views
Aapnane Bijama Dosh Kem Dekhay Chhe ?
Part 452 | 2012-09-07 | Morning Sabha | Shree Hari Charitramrut Sagar | Pur 06 - Tarang 84 |
2 days ago | 41 Views
Bhagwanne Pamva Mateno Rasto Kyo ?
Part 451 | 2012-09-06 | Morning Sabha | Shree Hari Charitramrut Sagar | Pur 06 - Tarang 84 |
3 days ago | 102 Views
Badhu J Banva Icchasho To Kai Nahi Bani Shako
Part 450 | 2012-09-05 | Morning Sabha | Shree Hari Charitramrut Sagar | Pur 06 - Tarang 83, 84 |
4 days ago | 66 Views
Sachi Swatantrata Kai ?
Part 449 | 2012-09-04 | Morning Sabha | Shree Hari Charitramrut Sagar | Pur 06 - Tarang 82 |
5 days ago | 72 Views
Jivanma Koi Vastune Bekar N Samjo
Part 448 | 2012-09-03 | Morning Sabha | Shree Hari Charitramrut Sagar | Pur 06 - Tarang 81 |
6 days ago | 65 Views
Bhagwane Pote J Potani Samarthi Kahi Batavi
Part 447 | 2012-09-02 | Morning Sabha | Shree Hari Charitramrut Sagar | Pur 06 - Tarang 80 |
1 week ago | 76 Views
Bhagwanni Drashtie Buddhiman Kon ?
Part 446 | 2012-09-01 | Morning Sabha | Shree Hari Charitramrut Sagar | Pur 06 - Tarang 79, 80 |
1 week ago | 25 Views
Bhut-Bhavishyakalne Vagolsho Nahi
Part 445 | 2012-08-31 | Morning Sabha | Shree Hari Charitramrut Sagar | Pur 06 - Tarang 79 |
1 week ago | 242 Views
Pahela Sanskarne Mahtva Aapo Pachhi Sakshartane
Part 444 | 2012-08-30 | Morning Sabha | Shree Hari Charitramrut Sagar | Pur 06 - Tarang 78 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 week ago | 139 Views
Jevu Vavsho Tevu Fal Malshe
Part 443 | 2012-08-29 | Morning Sabha | Shree Hari Charitramrut Sagar | Pur 06 - Tarang 77 | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 week ago | 15 Views