Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Shree Lojpurni Leela | શ્રીલોજપુરની લીલા | 17 Feb 2018 to 21 Feb 2018 | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham

Shree Lojpurni Leela | શ્રીલોજપુરની લીલા | 17 Feb 2018 to 21 Feb 2018 | Pu. Gyanjivandasji Swami - Kundaldham

Track: 9 | Views: 276
Pratap Vahavvana Shree Ganesh Loejpurthi J Sharu Kari Didha.
Part 8 | 2018-02-20 | Evening Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 year ago | 24 Views
Saat Paramhansona Preranatmak Aakhyano Tatha Loejdhamno Jirnoddhar
Part 9 | 2018-02-21 | Morning Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 year ago | 32 Views
Nilkanthvarnie Tap Puru Karvanu Sha Mate Vicharyu ?
Part 1 | 2018-02-17 | Morning Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 year ago | 284 Views
Nilkanthjine Loejma J Kem Aakarshan Thayu ?
Part 2 | 2018-02-17 | Evening Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 year ago | 115 Views
Aadhyatmik Margna Pach Bhed She Chhe Jano Chho ?
Part 3 | 2018-02-18 | Morning Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 year ago | 94 Views
Aabehub Mumukshuno Role Varnijie Bhajvyo
Part 4 | 2018-02-18 | Evening Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 year ago | 67 Views
Varniraje Dastvani Prerna Kevi Rite Puri Padi ?
Part 5 | 2018-02-19 | Morning Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 year ago | 105 Views
Aate Bhakt Chhe K Bhagwan ? Majani Vat
Part 6 | 2018-02-19 | Evening Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 year ago | 36 Views
Uttam Mumukshuta Kone Kahevay ?
Part 7 | 2018-02-20 | Morning Sabha | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
1 year ago | 25 Views