Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Shrimad Bhagavat | શ્રીમ​દ​ ભાગવત | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham

Shrimad Bhagavat | શ્રીમ​દ​ ભાગવત | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham

Track: 13 | Views: 281
Raas Panchadhyayi Tatha Kansvadhni Adbhut Katha
Part 13 | 2000-03-19 | Evening Sabha | Shrimad Bhagavat | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2 months ago | 56 Views
Shri Krushna Prabhuni Ati Rasprad Govardhan lila
Part 12 | 2000-03-18 | Evening Sabha | Shrimad Bhagavat | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2 months ago | 64 Views
Shri Krushna Ane Gopioni Premgatha
Part 11 | 2000-03-18 | Evening Sabha | Shrimad Bhagavat | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2 months ago | 72 Views
Shri Krushna-Balramjie Aam Asurono Nash Karyo
Part 10 | 2000-03-17 | Evening Sabha | Shrimad Bhagavat | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2 months ago | 53 Views
3 Asurono Vadh Tatha Brahmana Moh Nivaranni Lila
Part 09 | 2000-03-17 | Morning Sabha | Shrimad Bhagavat | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2 months ago | 479 Views
Shri Krushnani Makhan Chorinu Rahasya Shu ?
Part 08 | 2000-03-16 | Evening Sabha | Shrimad Bhagavat | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2 months ago | 70 Views
Makhanlila Tatha Gopiona Premnu Adbhut Varnan
Part 07 | 2000-03-16 | Evening Sabha | Shrimad Bhagavat | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2 months ago | 136 Views
Trunavart Vadh Tatha Krushna Balram Namkaran Katha
Part 06 | 2000-03-15 | Evening Sabha | Shrimad Bhagavat | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2 months ago | 193 Views
Shree Krushnprabhuna Adbhut Balcharitro
Part 05 | 2000-03-15 | Evening Sabha | Shrimad Bhagavat | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2 months ago | 193 Views
Aavi Chhe Bhaktima Shakti
Part 03 | 2000-03-14 | Evening Sabha | Shrimad Bhagavat | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2 months ago | 165 Views
Shree Krushna Janmotsav Katha
Part 04 | 2000-03-14 | Evening Sabha | Shrimad Bhagavat | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
2 months ago | 102 Views
Bhagwan Ane Bhaktinu Swarup Shu ?
Part 02 | 2000-03-13 | Evening Sabha | Shrimad Bhagavat | Gyanjivandasji Swami - Kundaldham
3 months ago | 272 Views