All Publications » Videos » Gopi Bani Gaya Girdhar | Kirtan | Shibir – 23 | Hasmukh Patadiya || Swaminarayan Mandir

Gopi Bani Gaya Girdhar | Kirtan | Shibir – 23 | Hasmukh Patadiya || Swaminarayan Mandir