સેવખમણી

09 Nov સેવખમણી

  1. સૌ પ્રથમ પલાળેલી ચણાની દાળ, લીંબુના ફૂલ, લીલાં મરચાં લઈ તેને મિક્સરમાં ક્રશ કરવું જરૂર મુજબ પાણી ઉમેરવું અને મીઠું નાખવું.
  2. એક થાળી લઈ તેને તેલથી ગ્રીસ કરવી પછી ખીરામાં સોડા નાંખી એક જ બાજુ સતત હલાવવું.
  3. પછી તેને ઢોકળાં મેકરમાં પાણી 2 ગ્લાસ નાંખી નીચે સ્ટેન્ડ મૂકવું.
  4. થાળીમાં ખીરું નાંખી તેને ઢોકળાં મેકેરમાં મૂકી દેવું.
  5. 20 મિનિટ પછી ગેસ બંધ કરી ઠરવા દેવું પછી તેના ટુકડા કરી ભૂકો કરવો.

વઘાર માટે :

  1. એક કડાઈમાં તેલ મૂકી ગરમ કરવું પછી તેમાં રાઈ, તલ, લીલાં મરચાં, હળદર, મીઠો લીમડો નાંખી હલાવવું પછી તેમાં પાણી નાખવું.
  2. ત્યારબાદ ખાંડ નાંખી પછી ખમણનો ભૂકો નાંખી લીંબુનો રસ ઉમેરી હલાવવું.
  3. હવે તેમાં દાડમના દાણા , સેવ અને કોથમીર નાંખી સર્વ કરો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.