સાદી પૂરી

09 Nov સાદી પૂરી

  1. સૌ પ્રથમ એક વાસણમાં ઘઉંનો લોટ અને રવો લઈ એમાં તેલનું મોણ, મીઠું અને ધાણાજીરું નાંખી બરાબર મિક્સ કરો.
  2. ત્યારબાદ થોડું થોડું પાણી ઉમેરી રોટલીના લોટ કરતાં કઠણ લોટ બાંધવો.
  3. પછી તેને 10 મિનિટ ઢાંકી ને રહેવા દો.
  4. 10 મિનિટ પછી તેના નાના લુવા કરી પૂરી વણી લો.
  5. પછી એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરી પૂરી તળી લો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.