સરગવાનું શાક

09 Nov સરગવાનું શાક

  1. સરગવાની શીંગ ના ટુકડા કરી એક કુકર માં પાણી લઈ તેમાં આ ટુકડા બાફી લેવા.
  2. કડાઈમાં તેલ મૂકી તેમાં હળદર, ધાણાજીરું, લાલમરચું, મીઠું નાંખી સાતળવું.
  3. પછી ચણાનો લોટ નાંખી હલાવવું ને સેકવું પછી સરગવાની શીંગ નાંખી મિક્સ કરી લેવું તો તૈયાર છે સરગવાની શીંગ નું શાક.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.