શીંગભજિયાં

09 Nov શીંગભજિયાં

 1. સૌ પ્રથમ મગફળીના દાણાને 1/2 ગ્લાસ પાણીમાં 5 મિનિટ માટે પલાળી દો.
 2. હવે એક બાઉલમાં બેસન અને બધા જ મસાલા ઉમેરીને બરાબર મિક્સ કરી દો.
 3. આ મિશ્રણમાં પાણી બિલકુલ નાખવાનું નથી.
 4. પાંચ મિનિટ બાદ શીંગને ચારણીથી ગાળીને એક પહોળા બાઉલમાં નાખવી.
 5. હવે 3 થી 4 ચમચી જેટલું લોટ મસાલાનું મિશ્રણ નાખવું અને હળવા હાથે મિક્સ કરવું.
 6. શીંગ ભીની હોવાથી લોટ તેની પર ચોટી જશે.
 7. ફરીને થોડો લોટ નાખી હળવે મિક્સ કરવું.
 8. થોડી વાર રાખવાથી કોરું થઈ જશે.
 9. ત્યારબાદ 2 થી 3 ચમચી પાણી શીંગ પર રેડવું.
 10. હવે ફરીને તેના પર 2 થી 3 ચમચી લોટ નાખી હળવે મિક્સ કરવું.
 11. 2 થી 3 મિનિટ એમને એમ રહેવા દેવું.
 12. ફરીને 2 થી 3 ચમચી લોટ નાખી મિક્સ કરવું.
 13. હવે બધી સિંગ છૂટી પડવા લાગશે અને સરસ લોટનું કોટિંગ થઈ જશે.
 14. જો જરૂર જણાય તો હજુ થોડો લોટ નાખી શકયા છે.
 15. હવે એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકવું.
 16. શીંગભુજીયાને મીડિયમ તાપે જ તળવાના છે.
 17. હવે તૈયાર શીંગને તેલમાં નાખો.
 18. શરૂમાં બધી શીંગ ભેગી જ હશે પરંતુ જેમ જેમ તળાશે તેમ છૂટી પાડવા માંડશે અને ઉપર આવવા લાગશે.
 19. તળાયને ઉપર ન આવે ત્યાં સુધી હલાવવાની જરૂર નથી.
 20. તળાય ગયા બાદ એક ડીશમાં કાઢી તેના પર ઉપર નાખવાનો મસાલો મિક્સ કરી નાખવો.
 21. આ રીતે બધીજ શીંગ તળી લેવી.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.