શીંગની ચીકી

09 Nov શીંગની ચીકી

 1. સૌ પ્રથમ શીંગદાણાને ગરમ પાણીમાં પલાળી લેવાના અડધી કલાક પછી તેમાંથી પાણી નિતારી તેને કોરા કરી લેવા.
 2. હવે એક કડાઈ ગરમ કરીને શીંગદાણા ના ફોતરાં નીકળે ત્યાં સુધી શેકી લેવા.
 3. હવે શીંગદાણાના ફોતરાં દૂર કરવા અને તેને અડધા ફાડા કરી લેવા.

ગોળનો પાયો લેવા માટે:

 1. ગોળને ઝીણો સમારી લેવો.
 2. એક કડાઈમાં ઘી ઉમેરી ગોળને તેમાં ઉમેરવો.
 3. ગોળ ઓગળી જાય અને તેમાં પરપોટા વળવા લાગે એટલે પાયો રેડી છે.

પાયો ચેક કરવા:

 1. એક વાટકીમાં પાણી લઈ તેમાં પાયાના 3-4 ટીપાં નાંખો.
 2. જો તે ઓગળે નહીં અને જેમ છે એમ જ રહે એટલે બરાબર છે.
 3. હવે ગોળમાં ફાડા કરેલા શીંગદાણા ઉમેરીને બરાબર મિક્સ કરો.
 4. એક થાળી પર ઘી લગાડી લો. એના પર શીંગ-ગોળનું મિશ્રણ પાથરો.
 5. વેલણથી બરાબર પાતળું કરો અને પછી ચપ્પુ વડે કાપા પાડી ઠંડું થવા દો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.