વેફર બિસ્કિટ

09 Nov વેફર બિસ્કિટ

  1. સૌ પ્રથમ એક મોટા બાઉલમાં માખણ અને વ્હિપિંગ ક્રીમ મિક્સ કરો.
  2. હવે તેમાં મેંદો ઉમેરી લોટ તૈયાર કરો.
  3. તૈયાર લોટને 15 મિનિટ સુધી પડ્યો રહેવા દો.
  4. પછી લોટને પાતળી શીટ માં રોલ કરી લો.
  5. તેને કટર અથવા છરીની મદદથી ચોરસ કે રાઉન્ડ શેપ માં કટ કરી લો.
  6. ત્યારપછી બેકીંગ ટ્રે પર ગોઠવીને કાંટા ચમચી વડે હોલ કરો.
  7. બિસ્કિટ ને 7-8 મિનિટ માટે 180 ડિગ્રી પર પ્રેહીટેડ ઓવનમાં બેક કરવા, પરંતુ બ્રાઉન ના થવા દેવા.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.