વેજિટેબલ ઉત્તપા

09 Nov વેજિટેબલ ઉત્તપા

  1. સૌ પ્રથમ ઢોસાના ખીરામાં મીઠું અને જરૂર મુજબ પાણી ઉમેરી મિક્સ કરો.
  2. હવે એક નોનસ્ટીક પેન ઉપર ઢોસાનું ખીરું પાથરો.(બહુ પતલુ કરવું નહીં)
  3. ત્યારબાદ તેના ઉપર ટમેટાં અને કેપ્સીકમ ઉમેરી ઢાંકી દેવું.
  4. ત્રણ-ચાર મિનિટ પછી તેની બીજી બાજુ તેલ લગાવી શેકી લેવું.
  5. તૈયાર છે ગરમા ગરમ વેજિટેબલ ઉત્તપમ નારિયેળની ચટણી સાથે પીરસી શકાય.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.