લચ્છા રબડી

09 Nov લચ્છા રબડી

 1. સૌ પ્રથમ એક બાઉલમાં દૂધના પાઉડરને 100 મી.લિ. દૂધ લઈને મિક્સ કરી દેવું.
 2. પછી એક કડાઈમાં બધું દૂધ લઈ ગેસ પર ગરમ કરવા મૂકી દો.
 3. એક ઊભરો આવે પછી ધીમો ગેસ કરી દૂધ પાઉડરનું મિશ્રણ ઉમેરી દો.
 4. પછી કેસર નાંખી દેવું.
 5. ગેસ ધીમો કરીને જ દૂધ પાઉડરનું મિશ્રણ ઉકાળવું.
 6. પછી બદામ ને પિસ્તાની કાતરી ઉમેરી દો.
 7. 20-25 મિનિટ ઉકાળવું ને મલાઈ એક તરફ કડાઈની કિનારી પર લગાવતા જવું.
 8. પછી ઇલાયચી નાખવી ને રોઝ વોટરનાં બે-ત્રણ ટીપાં નાખવાં.
 9. પછી ખાંડ નાંખીને ખૂબ હલાવવું.
 10. પછી દૂધ ઘટ્ટ થાય પછી જે મલાઈ લગાવી છે તે દૂધમાં ભેળવી દેવી.
 11. 1-2 કલાક ઠંડું પાડવું.
 12. લચ્છા રબડી તૈયાર છે.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.