રગડાપૂરી

09 Nov રગડાપૂરી

રગડા માટે :

  1. વટાણાને 7-8 કલાક પાણીમાં પલાળી રાખવા.
  2. સૌ પ્રથમ વટાણા, હળદર અને મીઠું એક કુકરમાં નાંખી તેમાં પાણી ઉમેરવું.
  3. કુકરની 7 થી 8 સિટી થવા દેવી અને ત્યારબાદ કુકરનું ઢાકણું નીકાળી રગડાને 5 મિનિટ સુધી ઊકળવા દેવું.
  4. તૈયાર છે ગરમા-ગરમ વટાણાનો રગડો,
  5. સૌ પ્રથમ એક ડીસમાં 6 પૂરી લેવી તેમાં બાફેલાં બટેકાનો છુંદો, ટમેટાં, તીખી ચટણી, મીઠી ચટણી નાખવી.
  6. તેના ઉપર વટાણાનો રગડો અને ચાટ મસાલો ઉમેરવો. ત્યારબાદ ઝીણી સેવ અને સજાવાટ માટે ચણાદાળ અને કોથમીર ભભરાવી.
  7. તૈયાર છે રગડા પૂરી.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.