મોરૈયાનો શીરો

09 Nov મોરૈયાનો શીરો

 1. સૌ પ્રથમ આખો મોરૈયો 2 થી 3 વખત ધોઈ લો.
 2. પછી તેને 15 થી 20 મિનિટ પલાળી દેવો અને પછી ગળણીમાં પાણી નિતારી લેવું.
 3. પછી એક વાસણમાં ઘી લો પછી તેમાં બદામના ટુકડા સહેજ શેકાય એટલે લઈ લો.
 4. પછી પલળેલો મોરૈયો નાંખી તેને શેકો. મોરૈયાનો કલર બદલાય જાય ત્યાં સુધી શેકો.
 5. મોરૈયાનો કલર બદલાય જાય એટલે ગરમ કરેલું પાણી નાંખો.
 6. ત્યારપછી ખાંડ નાંખો પાણી બળે ત્યાં સુધી હલાવો પછી ગેસ બંધ કરી દો.
 7. રીત – 2
 8. સૌ પ્રથમ એક બાઉલમાં ઘી નાંખો સહેજ ગરમ થાય એટલે તેમાં મોરૈયાનો લોટ નાંખો.
 9. લોટ નાંખીને ધીમા ગેસે હલાવો. લોટનો કલર બદલાય જાય ત્યાં સુધી હલાવો.
 10. લોટ શેકાઈ ગયા બાદ તેમાં ગરમ પાણી નાંખો. પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી હલાવો ત્યારપછી ગેસ બંધ કરી દો.
 11. ગેસ પરથી ઉતારી તેમાં બદામની કાતરી અને એલચી પાઉડર નાંખી દો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.