મોમોઝ

09 Nov મોમોઝ

  1. સૌ પ્રથમ એક વાસણમાં મેંદો,મીઠું અને પાણી વગેરે ઉમેરી લોટ બાંધવો હવે તેમાં તેલ ઉમેરી 5મિનિટ સુધી લોટ મસળવો.
  2. હવે એક પેનમાં તેલ ગરમ કરો.
  3. તેમાં ગાજર અને કોબી ઉમેરી સાંતળો અને મીઠું ,મરી પાઉડર,આદું – મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી મિક્સ કરો.
  4. આ રીતે પૂરણ તૈયાર કરવું.
  5. હવે તૈયાર કરેલ મેંદાના લોટમાંથી પૂરી વણવી.
  6. તેમાં વચ્ચે તૈયાર કરેલ પૂરણ ચમચી વડે મૂકવું અને તેની પોટલી વાળવી.
  7. હવે તૈયાર પોટલીઓને ઢોકળિયામાં મૂકીને બાફવા.
  8. તૈયાર છે, ગરમાગરમ મોમોઝ.
  9. તેને ટમેટાંના સોસ તથા ચટણી સાથે પીરસી શકાય.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.