મેથીનાં ભજિયાં

09 Nov મેથીનાં ભજિયાં

  1. સૌ પ્રથમ ચણાના લોટમાં સમારેલી મેથી, ધાણા અને આદું-મરચાંના ટુકડા ઉમેરવા.
  2. ત્યારબાદ તેમાં આખા ધાણાને થોડા મસળીને નાખવા.
  3. લાલ મરચું, હળદર, 1 ચમચી ખાંડ, આખા મરી, 1/2ચમચી મીઠું વગેરે ઉમેરી મસળી લેવું.
  4. ત્યારબાદ જરૂર મુજબ જ પાણી નાંખી ઢીલું કે કડક ન બને તેવું બેટર બનાવવું.
  5. તેમાં ખાવાનો સોડા ઉમેરવો.
  6. ત્યારબાદ ગરમ કરેલા તેલમાં નાના નાના ભજીયા તળી લેવા.
  7. અંદરથી કાચા ના રહે તેનું ધ્યાન રાખવું.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.