મેંગો જામ

09 Nov મેંગો જામ

  1. કેરીને છોલીને તેનો પલ્પ કાઢવો (પલ્પનું વજન 500ગ્રામ હોવું જોઇએ)
  2. ત્યારબાદ તેને મિક્સરમાં પાણી નાખ્યા વગર નરમ પ્યુરી બનાવી લેવી.
  3. એક નોનસ્ટિક પેનને ગરમ કરવા મૂકો, તેમાં પ્યુરી નાંખી 2 મિનિટ સુધી હલાવવું.
  4. પછી તેમાં ખાંડ નાંખી બરાબર મિક્સ કરવું.
  5. 10 મિનિટ પછી લીંબુનો રસ નાંખી મીડિયમ આંચ પર ઊકળવા દેવું.
  6. ઘટ્ટ થાય એટલે ગેસ બંધ કરી ઠંડું થવા દેવું.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.