માલપૂડા

09 Nov માલપૂડા

  1. સૌ પ્રથમ ગોળનું પાણી બનાવાનું, ગોળને 150 મિલી પાણીમાં પલાળી દો. (1 થી 2 કલાક માટે)
  2. પછી પાણીને ગળણીની મદદથી ગાળી લો. જેથી બધો કચરો નીકળી જશે અને પાણી એકદમ ચોખ્ખુંં બની જશે.
  3. પછી તેમાં ઘઉંનો લોટ ઉમેરો થોડો થોડો ઉમેરવો અને મિક્સ કરતાં જાઓ. જેથી ગુટલી ના રહે એનું ધ્યાન રાખવું.
  4. 250 મિલી પાણી ઉમેરવું અને જો જરૂર પડે તો બીજું ઉમેરવું.
  5. ઢોસા જેવું ખીરું બનાવી લો અને એ સ્મૂથ હોવું જોઈએ અને 1 કલાક સુધી ઢાંકીને મૂકી રાખો.
  6. એમાં 1 ચમચી જેટલા મરી એડ કરો અને પછી મિક્સ કરી લો.
  7. તેલ ગરમ થાય એટલે ખીરાને તેલમાં રેડીને તળી લો. (ડોયાં વડે ખીરું તેલમાં નાખવું)
  8. ખીરું રેડ્યા પછી એને અડસો નહીં એ પ્રોપર તળાઈ જશે એટલે એની જાતે જ ઉપર આવશે એટલે એ તળાઈ ગયો છે.
  9. થોડી લાલાશ થાય એટલે એને તેલમાંથી કાઢી લો.
  10. તેલમાંથી બહાર કાઢો એટલે એના ઉપર ખસખસ ભભરાવો. તો તૈયાર છે ગરમ ગરમ માલપૂડા.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.