માયોનીઝ

09 Nov માયોનીઝ

  1. એક બાઉલમાં તેલ લેવું.
  2. હવે તેમાં ઠંડુ દૂધ, ખાંડ, મીઠું, રાઈ પાઉડર અને મરી ઉમેરી દો.
  3. હવે તેમાં લીંબુનો રસ અને વિનેગર મિક્સ કરો જે તેને લાંબો સમય સારું રાખશે.
  4. હવે તેને હેન્ડ બ્લેન્ડર કે સ્ટિક બ્લેન્ડરની મદદથી ફીણવું.
  5. આ મિશ્રણ એકદમ ઘટ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી ફીણવું.
  6. લગભગ 10 મિનિટમાં મિશ્રણ એકદમ જાડુ થઈ જશે.
  7. હવે એક કાચની બોટલમાં ભરી દેવું.
  8. આ માયોનીઝ એક અઠવાડીયા સુધી ફ્રીજમાં સારું રહી શકે છે.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.