બ્લેક ફોરેસ્ટ કેક

09 Nov બ્લેક ફોરેસ્ટ કેક

કેક:

 1. એક વાસણમાં મેંદો, બેકિંગ સોડા, બેકિંગ પાઉડર, કોકો પાઉડર, ખાંડ બધું ચાળણીથી ચાળીને લઈ લેવું.
 2. બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવું.
 3. એક વાડકામાં રૂમ ટેમ્પરેચરનું દૂધ લેવું તેમાં લીંબુ અથવા વિનેગર નાંખી 5 મિનિટ સાઇડમાં મૂકી રાખવું.
 4. હવે એક મોટા બાઉલમાં મેંદાનું ચાળેલું મિશ્રણ લઈ તેમાં કૂકિંગ ઓઇલ નાંખી બરાબર હલાવી લેવું.
 5. પછી દૂધવાળું જે મિશ્રણ તૈયાર કર્યું છે તે નાંખી કોરા લોટની એક પણ ગોળી ના રહી જાય એ રીતે બરાબર એક સરખું હલાવી લેવું.
 6. 7 ઇંચ નું કેક મોલ્ડ લઈ તેને ઓઇલ અને લોટ છાંટી તૈયાર કરી લો.
 7. બનાવેલું કેકનું મિશ્રણ કેક પેનમાં લઈ લો અને થોડું થપથપાવી એકસરખું કરી લો.
 8. ઓવનને 180 ડિગ્રી પર 10 મિનિટ માટે અગાઉ પ્રીહિટ કરી લેવું.
 9. તૈયાર થયેલા કેક મિશ્રણને પ્રીહિટ ઓવનમાં 180 ડિગ્રી પર 25-30 મિનિટ માટે મૂકવું, 20 મિનિટે એકવાર તપાસી લેવું.
 10. ટૂથપિક અથવા ચપ્પુ ખોસી તપાસી લેવું જો કોરું નીકળે તો કેક તૈયાર છે.
 11. નહિ તો ફરીથી 5-10 મિનિટ ચડવા દેવું.

ડેકોરેશન માટે :

 1. એક વાસણમાં વીપ ક્રીમ લઈ બીજા મોટા વાસણમાં બરફના ટુકડા ઉપર વીપ ક્રીમવાળો બાઉલ મૂકવો.
 2. પછી તેને બીટર મશીનની મદદથી પહેલા મીડિયમ અને પછી ધીરે-ધીરે હાઈસ્પીડ થી ફીણી લેવું.
 3. ક્રીમ જાડું થઈ જાય એટલે સમજવું કે ક્રીમ તૈયાર છે.
 4. ત્યારબાદ ઠંડી થયેલી કેકને વચ્ચેથી આડી કાપી બે ભાગ કરી તેના પર સુગર સિરપ લગાવી દેવી.
 5. પછી તે કેક ઉપર ક્રીમ ફેલાવી દેવું.
 6. ત્યારબાદ તેના પર કેકનો બીજો ભાગ મૂકી તેના પર પણ સુગર સિરપ લગાવી ફરી ક્રીમ લગાવી દેવું.
 7. ત્યારબાદ ક્રીમથી ડેકોરેશન કરી દેવું.
 8. કેકને ડેકોરશન માટે ક્રીમમાં અલગ અલગ ખાવાનો કલર નાંખી શકાય.
 9. કેકની સાઇડ પર છીણેલી ચોકલેટ લગાવી.
 10. ફરી ક્રીમથી ડેકોરશન કરી ચેરી લગાવી કેક ને 20-30 મિનિટ માટે ફ્રીજમાં સેટ થવા મૂકી દેવી.
 11. ત્યારબાદ ઉપોગમાં લઈ શકાશે.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.