બ્રોકોલીનું શાક

09 Nov બ્રોકોલીનું શાક

  1. સૌ પ્રથમ તેલ ગરમ કરવું.
  2. તેલ ગરમ થાય પછી જીરું અને હળદર નો વઘાર કરવો.
  3. પછી બ્રોકોલી ઉમેરવી.
  4. પછી મીઠું, લાલ મરચું, અને ધાણાજીરું ઉમેરવું.
  5. બરાબર હલાવીને પછી પેનને 10 મિનિટ માટે ઢાંકવું.
  6. પછી લીંબુનો રસ, કાળા મરી પાઉડર ઉમેરવો.
  7. ફરીવાર બરાબર હલાવવું અને ધાણા ભભરાવવા.
  8. હવે તમારુ બ્રોકોલીનું શાક તૈયાર છે.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.