બ્રેડ પીઝા

09 Nov બ્રેડ પીઝા

  1. સૌ પ્રથમ એક વાસણમાં કેપ્સીકમ, ટમેટાં અને બાફેલાં મકાઈનાં દાણાને મિક્સ કરવા.
  2. ત્યારબાદ બ્રેડ લઈ તેના ઉપર બટર લગાવવું.
  3. અને તૈયાર કરેલું મિશ્રણ 1 ચમચી જેટલું બ્રેડ ઉપર પાથરવું.
  4. હવે તેના ઉપર ખમણેલું ચીઝ મૂકવું.
  5. સજાવટ માટે તૈયાર કરેલ બ્રેડ ઉપર 2-3 ચપટી રેડ ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરેગાનો ભભરાવવો.
  6. તૈયાર કરેલ બ્રેડને ઓવનમાં 10 મિનિટ સુધી 180º ડિગ્રી તાપમાને બ્રેડ કરવા.
  7. તૈયાર છે ગરમા-ગરમ બ્રેડ પીઝા તેને ટમટો સોસ સાથે પિરસવા.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.