બોરબોનના બિસ્કિટ

09 Nov બોરબોનના બિસ્કિટ

  1. એક વાટકીમાં માખણ, ખાંડ અને મધ લો અને ક્રીમી થાય ત્યાં સુધી મિક્સ કરો.
  2. લોટ, કોકો પાઉડર, બેકિંગ સોડા, મીઠું ઉમેરો અને બરાબર મિક્સ કરો.
  3. થોડા ટીપાં દૂધ નાંખો અને લોટમાં ભેળવો. તૈયાર થયેલા લોટને પ્લાસ્ટિકની શીટમાં 2cm જાડું વણી લો.
  4. બોરબોન બિસ્કીટ જેવી લંબચોરસ પટ્ટી કાપો. બેકિંગ ટ્રે ઉપર બટર પેપર મૂકી તેમાં લાઇનસર ગોઠવો.
  5. કાંટા ચમચી વડે હોલ પાડો, બિસ્કીટ પર ખાંડ છાંટો.
  6. 1૯૦ ડીગ્રી પ્રેહીટેડ ઓવનમાં 9 થી 12 મિનિટ માટે બેક કરો.
  7. હવે ક્રીમ બનાવવા માટે બધી સામગ્રીને બ્લેન્ડરમાં લો અને ક્રીમી થાય ત્યાં સુધી મિશ્રણ કરો.
  8. હવે બિસ્કીટને એક બાજુ ક્રીમ લગાવી બીજું બિસ્કીટ એની ઉપર લગાવીને થોડી વાર ફ્રિજ માં મૂકો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.