બિકાનેરી સેવ

09 Nov બિકાનેરી સેવ

  1. સૌ પ્રથમ બંને લોટ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવા અને તેમાં મીઠું, મરી પાઉડર અને તેલ નાંખી બરાબર મિક્સ કરી લેવું.
  2. હવે ધીમે ધીમે પાણી નાંખી નરમ લોટ બાંધી, 10 મિનિટ પડ્યો રહેવા દેવો.
  3. ત્યારબાદ માપસરનું તેલ ગરમ થાય પછી તેમાં સેવના સંચાથી અથવા ઝારાથી સેવ પાડી લેવી.
  4. અને સેવને ધીમે ધીમે હલાવતા રહેવું જેથી ગાંઠો ના પડે.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.