બફવડાં

09 Nov બફવડાં

  1. એક વાસણમાં નારિયેળનું ખમણ, શીંગનો ભૂકો, કાજુ, કિસમિસ, સાકર, મીઠું, આદું-મરચાંની પેસ્ટ, લીંબુનો રસ, કોથમીર નાંખી બરાબર મિક્સ કરો.
  2. બીજા વાસણમાં બાફેલાં બટાકાંમાં બે ચમચી આરાનો લોટ અને મીઠું નાંખી મિક્સ કરવું.
  3. પેટીસ માટે હાથમાં તેલ લગાડીને બટાકાંનું મિશ્રણ લઈ તેમાં નાની પેટીસ બનાવી અને વચમાં એક ચમચી નારિયેળનું સ્ટફિંગ મુંકવું.
  4. તેને બરાબર ગોળ ગોળ જેવો શેપ આપવો, એ રીતે બધા જ બોલ્સ બનાવવા.
  5. એક પ્લેટમાં આરાનો લોટ લઈ બધી પેટીસ તેમાં રગદોળવી.
  6. હવે એક કડાઈમાં તેલ લઈ તેને ડીપ ફ્રાય કરવી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળવી.
  7. તેને ગરમા ગરમ સર્વ કરવું
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.