ફાફડી

09 Nov ફાફડી

  1. એક વાસણમાં 100 ગ્રામ તેલ, મીઠું, સોડા, 1 કપ પાણી નાંખી હાથ વડે ફીણી લો.
  2. મિશ્રણ સફેદ થાય ત્યાં સુધી ફિણવાનું છે.
  3. પછી તેમાં બેસન નાંખી જરૂર પ્રમાણે પાણી ઉમેરી પરાઠા કરતાં ઢીલો લોટ બાંધી લો.
  4. લોટને થોડું પાણી છાંટી મૂકી રાખવો.
  5. એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ થવા મૂકો.
  6. તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધી લોટમાંથી થોડો ભાગ લઈ પાણીવાળો હાથ કરી લોટને ખૂબ મસળવો, લોટનો કલર બદલાય ત્યાં સુધી મસળો.
  7. હવે હથેળીમાં લોટને લઈ ફાફડીના ઝારામાં મૂકી ઘસો અને ફાફડી પાડી લો.
  8. ઝારો તેલથી એક-બે ઇંચ ઊંચો રહે એવી રીતે રાખવાનો છે માટે તેલ એ રીતે જ લેવું.
  9. ધીમા ગેસ પર બધી જ ફાફડી પાડી લેવી.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.