ફણગાવેલા મઠ

09 Nov ફણગાવેલા મઠ

  1. મઠને આખી રાત પલાળી પછી પલળી જાય એટલે એક કપડામાં મઠની પોટલીવાળી લેવી.
  2. મઠને બાંધેલા કપડામાં 8 કલાક રાખવા.
  3. કડાઈમાં તેલ નાંખી રાઈ, જીરું, હળદર, લાલ મરચું, ધાણાજીરું, ગરમમસાલો, મીઠું નાંખી પછી તેમાં ફંણગાવેલા મઠ નાખવા.
  4. થોડું પાણી નાંખી થોડીવાર રહેવા દઈ ગેસ બંધ કરી દો.
  5. લીંબુ, ખાંડ સ્વાદ પ્રમાણે નાંખી શકાય.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.