પોટેટો ફિંગર

09 Nov પોટેટો ફિંગર

  1. સૌ પ્રથમ પાણીને એક વાસણમાં ગરમ કરવા મૂકવું, ઉકળે એટલે ગેસ ને એકદમ ધીરો કરી દેવો
  2. ત્યારબાદ તેમાં થોડી થોડી કરી ને સોજી ઉમેરવી. સાથે સાથે હલાવતા રહેવું
  3. જ્યાં સુધી બધી સોજી પાણી ના પી જાય ત્યાં સુધી તેને ધીમે તાપે ગેસ પર રાખવી.
  4. પછી એક વાટકામાં સોજી કાઢી લેવી
  5. સોજી થોડી ઠંડી થઈ જાય પછી તેમાં છીણેલા બાફેલાં બટાકાં, ચીલી ફ્લેક્સ, મીઠું અને ધાણા ઉમેરીને મિક્સ કરી લેવું.
  6. મિક્સ કરતી વખતે હાથને થોડો તેલવાળો કરવો.
  7. પછી તેમાંથી એક આંગળી જેટલા લાંબા અને જાડા ફિંગર બનાવી લેવા.
  8. ત્યારબાદ ગરમ કરેલા તેલમાં મીડિયમ ગેસ પર ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ફિંગર્સ ને તળવા.
  9. તેને લીલી ચટણી કે સોસ સાથે સર્વ કરો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.