પાઇનેપલ જામ

09 Nov પાઇનેપલ જામ

  1. સૌ પ્રથમ પાઇનેપલને છાલ અને કાંટા કાઢી, સાફ કરી ધોઈને નાના ટુકડા કરી લેવા.
  2. પાઇનેપલની મિક્સરમાં સ્મૂથ પેસ્ટ કરી લેવી.
  3. હવે એક નોન-સ્ટિક પેનને ગરમ કરવા મૂકી, તેમાં પાઇનેપલનો પલ્પ નાંખી થોડી વાર હલાવવું.
  4. પછી તેમાં ખાંડ ઉમેરી ધીમી આંચ પર ઉકાળવું, ખાંડ અને પલ્પ બરાબર મિક્સ થાય એ રીતે હલાવતા રહેવું.
  5. ગેસની આંચ મીડિયમ કરી પલ્પ ઘટ્ટ થાય ત્યાં સુધી ઉકાળવું.
  6. જામ થઈ જવા આવે ત્યારે લીંબુનો રસ અને ચપટી પીળો કલર નાંખી બરાબર મિક્સ કરી ગેસ બંધ કરી દેવો.
  7. જામ ઠંડો થઈ જાય એટલે હવાચુસ્ત બોટલમાં ભરી ફ્રિજમાં સ્ટોર કરવો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.