દાળિયાના પેંડા

09 Nov દાળિયાના પેંડા

  1. 1 કપ દાળિયાને મિક્સરમાં દળી લેવા.
  2. એક બાઉલમાં ઘી અને દળેલી ખાંડ લઈ મિક્સ કરો.
  3. પછી તેમાં ઇલાયચી પાઉડર, બદામની કાતરી અને દળેલા દાળિયા નાંખી સારી રીતે મિક્સ કરો.
  4. પછી તેના પેંડા વાળી લેવા અને બદામ-પિસ્તાની કાતરીથી શણગારી લેવા.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.