થાઈકરી

09 Nov થાઈકરી

  1. સર્વ પ્રથમ મિક્સરમાં લાલ મરચાં, આદું, લીંબુનો રસ કોથમીર, કાળી મરીના દાણા, આખા ધાણાના શેકેલા દાણા, સેકેલુ જીરું, લીંબુની છાલ મિક્સ કરી અને પ્રમાણસર થોડું પાણી ઉમેરી પીસી લેવુ.
  2. આ રીતે થાઈ કરી ની પેસ્ટ તૈયાર કરવી.
  3. એક પેનમાં તેલ ગરમ કરી પીસેલો મસાલો ઉમેરવો.
  4. પછી પનીરના ટુકડા અને બેબી કોર્ન ઉમેરી હલાવવું.
  5. પછી 1/2 કપ પાણી અને મીઠું ઉમેરી પાંચથી સાત મિનિટ ઊકળવા દેવું.
  6. પછી કોકોનટ મિલ્ક ઉમેરી 2 મિનિટ ઊકળવા દેવું (ઘટ્ટ થવા દેવું નહીં).
  7. પછી 8-12 તુલસ ના પત્તા નાંખી મિક્સ કરવુ.
  8. ગેસ બંધ કરી સારી રીતે હલાવો.
  9. હવે તમારી થાઈ કરી તૈયાર છે!
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.