તળેલી ગોટલી

09 Nov તળેલી ગોટલી

  1. કેરીના ગોટલાઓને બરાબર મસળીને પાણીથી ધોઈ લો.
  2. ત્યારબાદ ગોટલાને 5 થી 6 દિવસ તડકામાં સૂકવી લો.
  3. આ રીતે ભેગા કરેલા ગોટલાને દસ્તા વડે ફોડી એમાંથી ગોટલીઓ કાઢી લેવી, આખી ગોટલીઓ નીકળે એ રીતે ગોટલા ફોડી લેવા.
  4. એક તપેલીમાં ગોટલીઓ ડૂબે એટલું પાણી ગરમ મૂકવું.
  5. પાણી ગરમ થાય પછી તેમાં ગોટલીઓ અને માપસરનું મીઠું નાંખી ગોટલીઓ બાફી લેવી.
  6. ગોટલીઓ બફાઈ જાય પછી પાણી ગાળી કાઢી નાખવું.
  7. ગોટલીઓ ઠંડી થાય પછી ગોટલીની પાતળી ચીરીઓ સમારી લેવી.
  8. ત્યારબાદ એક પહોળા વાસણમાં પાથરી 2 દિવસ તાપમાં સૂકવી લેવી.
  9. ત્યારબાદ એક કડાઈમાં ઘી મૂકી ધીમા તાપે તળી લેવી.
  10. ગોટલીઓ તળાઈ ગયા બાદ તેને એક બાઉલમાં કાઢી તેમાં માપસર સંચળ નાંખી બરાબર મિક્સ કરી લેવું.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.