ઝૂકીનીનું શાક

09 Nov ઝૂકીનીનું શાક

  1. સૌ પ્રથમ ઝૂકીનીને ધોઈ લેવી.
  2. ઝૂકીનીના નાના પીસ કરી લેવા.
  3. એક કડાઈમાં તેલ મૂકી તેલ ગરમ થાય પછી તેમાં જીરું નાંખી સાતળવું.
  4. હવે તેમાં ઝીણા સમારેલા મરચાં નાંખી તેમાં મીઠું, આદું- મરચાંની પેસ્ટ અને હળદર નાંખીને સાતળવું.
  5. પછી ઝીણા સમારેલા ટમેટાં નાખવા.
  6. પછી લાલ મરચું અને ગરમમસાલો નાંખી ચડવા દેવું.
  7. પછી તેમાં ઝૂકીનીના ટુકડા નાંખી હલાવવું અને થોડી વાર ઢાંકીને ચડવા દેવું.
  8. ઝૂકીની ચડી જાય પછી લીંબુનો રસ અને ધાણા નાંખી મિક્સ કરવું.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.